Ochrana covid19

Dezinfekčné brány

Vážna globálna situácia nás priviedla k vytvoreniu riešenia, ktoré bude mať celospoločenský význam.

Prinášame na trh dezinfekčné mobilné brány, ktoré sú dôležitým preventívnym prvkom v boji proti COVID-19.

Naše dezinfekčné brány umožňujú bezkontaktné meranie teploty osôb a ich dezinfekciu pred vstupom na zhromaždenia s väčším počtom ľudí.

Ako funguje dezinfekčná brána

Brány typovej rady GATEm vytvárajú povinný vstup, v ktorom je u kontrolovanej osoby meraná telesná teplota Systém ihneď vyhodnotí, či je teplota osoby prijateľná na ďalší prechod zvukovým a svetelným signálom.

Po zmeraní teploty prechádza kontrolovaná osoba uzatvoreným vnútorným priestorom vybaveným rozprašovacími tryskami, ktoré vydezinfikujú prostredie s kontrolovanou osobou dezinfekčným roztokom.