Ochrana covid19

Dezinfekčné brány

Vážna globálna situácia nás priviedla k vytvoreniu riešenia, ktoré bude mať celospoločenský význam.

Prinášame na trh dezinfekčné mobilné brány, ktoré sú dôležitým preventívnym prvkom v boji proti COVID-19.

Naše dezinfekčné brány umožňujú bezkontaktné meranie teploty osôb a ich dezinfekciu pred vstupom na zhromaždenia s väčším počtom ľudí.

Ako funguje dezinfekčná brána

Brány typovej rady GATEm vytvárajú povinný vstup, v ktorom je u kontrolovanej osoby meraná telesná teplota Systém ihneď vyhodnotí, či je teplota osoby prijateľná na ďalší prechod zvukovým a svetelným signálom.

Po zmeraní teploty prechádza kontrolovaná osoba uzatvoreným vnútorným priestorom vybaveným rozprašovacími tryskami, ktoré vydezinfikujú prostredie s kontrolovanou osobou dezinfekčným roztokom.

Vlastnosti vstupnej brány GATEm2face:

– automatické počítanie návštevníkov vstup, výstup,

– momentálny počet v priestore,

– nastavenie obmedzenia kapacity a signalizácia dosiahnutej kapacity,

– spätná štatistika prechodu cez bránu,

– možnosť nastavenia zvukovej a obrazovej kontroly nasadeného rúška a teploty návštevníka,

– záznam z prechodu, že osoby mali pri vstupe nasadené rúška, /tento záznam slúži pre prípadnú spätnú kontrolu dodržiavania opatrení/

– automatické spustenie dezinfekčných dýz pri prechode cez bránu, – spotreba 0,045l dezinfekčného roztoku na osobu

– 50L zásobník na dezinfekciu

– možnosť on-line prepojenia a synchronizácie až do 40 brán súčasne pre veľké podujatia bez obmedzenia vzdialenosti umiestnenia,