Ochrana covid19

DEZINFEKČNÉ KONTROLNÉ SYSTÉMY

Vážna globálna situácia nás priviedla k vytvoreniu riešenia, ktoré bude mať celospoločenský význam.

Prinášame na trh dezinfekčné kontrolné systémy, ktoré sú dôležitým preventívnym prvkom v boji proti vírusom vrátane COVID-19.

Vďaka automatickému autonómnemu systému D-ROBOT prinášame dezinfekčný proces na najvyššej úrovni.

 

GRT-030-QRCP

Prvý systém, ktorý má v sebe to čo potrebujete ….

 • kontrola CovidPass  EU-UK/ VaxiCode CA / ExcelsiorPass USA
 • kontrola teploty
 • kontrola rúška
 • evidencia prechodu a ukladanie do zariadenia
 • možnosť priamej tlače evidencie záznamu z prechodu
 • jednoduché užívateľské rozhranie
 • rýchla identifikácia užívateľa
 • 100% ochrana osobných údajnou užívateľa vrátane GDPR
 • možnosť prenájmu čítacieho verifikačného nariadenia
 • on-line podpora verifikačných zariadení  7/24h
 • možnosť nastavenia vzdialeného prístupu
 • prepojiteľnosť na stávajúce technológie
 • outdoor / indoor prevedenie

GRT-030-QPC

Systém plnoautomatickej kontroly vstupu, ktorý Vám zabezpečí dodržanie protiepidemiologických opatrení na tej najvyššej úrovni.

 • kontrola CovidPass  EU-UK/ VaxiCode CA / ExcelsiorPass USA
 • meranie teploty
 • kontrola nasadenia rúška
 • počítadlo vstupu osôb
 • zobrazenie aktuálneho počtu osôb v priestore
 • otváranie dverí/vstupu podľa prednastavenej kapacity prevádzky
 • štatistika
 • rozpoznávanie tváre
 • prepojiteľnosť viacerých zariadení do jedného celku
 • prepojenie s externými zariadeniami
 • QR kód skener/ticketing

STOJANOVÝ SKENER

 • kontrola CovidPass  EU-UK/ VaxiCode CA / ExcelsiorPass USA
 • meranie teploty
 • rozpoznávanie tváre
 • kontrola nasadenia rúška
 • prepojiteľnosť na externé zariadenia
 • automatický dávkovač dezinfekcie na ruky
 • QR kód skener/ticketing

 

 

 

cena na vyžiadanie

cena na vyžiadanie

EDÍCIA PRE MATERSKÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Ako podporu pre školské zariadenia materských a základných škôl na Slovensku sme spoločne s projektom Wannado® Slovensko  pripravili špeciálnu edíciu kontrolného dezinfekčného stojanu za zvýhodnenú cenu. Cieľom projektu Wannado® je priviesť deti k aktívnemu športu, pohybu a zdravému životnému štýlu. Týmto spôsobom  spoločne podporíme, aby sa deti cítili v školách bezpečne a zároveň mali možnosť sa plnohodnotne vzdelávať.

STOJANOVÝ SKENER  GRT-031-QDW

 • meranie teploty
 • rozpoznávanie tváre
 • kontrola nasadenia rúška
 • automatický dávkovač dezinfekcie na ruky
 • QR kód skener/ticketing

cena na vyžiadanie

AUTONÓMNE DEZINFEKČNÉ SYSTÉMY D-ROBOT 

Autonómne Dezinfekčné Systémy, technológia budúcnosti v boji proti vírusom.
Od januára 2021 prinášame na trh ucelenú sériu autonómnych dezinfekčných robotických systémov D-ROBOT.

Systém D-ROBOT je vyvinutý špeciálne pre priestory v rámci ktorých je potrebná pravidelná dezinfekcia priestoru ako sú nemocnice, letiská, v kancelárskych budovách, nákupných centrách, školách, továrňach a na iných verejných miestach bez nároku na ľudskú obsluhu počas aplikácie dezinfekcie.  Bezdotyková automatická dezinfekcia výrazne zvyšuje bezpečnosť použitia v procese dezinfekcie.

model D-ROBOT P800

 • autonómne plánovanie trasy a automatická navigácia
 • veľkokapacitný zásobník dezinfekčného prostriedku
 • nastaviteľná časovaná dezinfekcia alebo okamžitá dezinfekcia
 • plná podpora a ovládanie cez APP
 • automatický návrat k nabíjaciemu doku

GATE pro-ex / exb

modelová rada kontrolnej brány PRO
 • rozmer 1300x2000x2200 mm / 2200x2520x2291 mm
 • moderný design
 • meranie telesnej teploty
 • automatická dezinfekcia rúk
 • rozpoznávanie tváre
 • kontrola nasadenia rúška
 • možnosť nastavenia autorizácie vstupu
 • prepojiteľnosť na stávajúce technológie
 • outdoor / indoor prevedenie

cena na vyžiadanie

GATEm1/GATEm2face

 • Automatické počítanie vstup, výstup, momentálny počet v priestore,
  nastavenie obmedzenia kapacity a signalizácia dosiahnutej kapacity
 • Zvuková a obrazová kontrola nasadeného rúška, teploty návštevníka
  / túto funkciu je možné na zariadení aktivovať alebo deaktivovať /
 • Záznam z prechodu, štatistiky prechodu
  / tento záznam slúži pre prípadnú spätnú kontrolu
  dodržiavania opatrení /
 • Možnosť on-line synchrónneho prepojenia až 40 brán

Prenájom cena na vyžiadanie

Predaj cena na vyžiadanie